Een valide DTT

De DTT (Diagnostische tussentijdse toets) wordt landelijk afgenomen aan het eind van de onderbouw van het VO. Kom voor Taal heeft een onderzoek uitgevoerd naar de taalkundige validiteit van deze diagnostische toets. Hieruit blijkt ruimte voor verbetering.