Duits

Workshop MVT actief; van doeltaal naar voertaal 

Uit het Belevingsonderzoek 2017 van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) bleek dat er een significante samenhang bestaat tussen het spreken van de te leren taal tijdens de les en de waardering voor het vak en de beleving van het nut van de taal. Het DIA adviseert daarom om gebruik te maken van taken waarmee de leerlingen zoveel mogelijk de doeltaal gebruiken.Door het gebruik van de doeltaal door docent én leerlingen ontstaat een taalrijke leeromgeving waarin leerlingen op een betekenisvolle, coöperatieve en differentiërende manier hun taalbeheersing kunnen vergroten.

Hoe geef je deze taken vorm zonder veel extra werk? Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van het doeltaalgebruik op het gebied van grammaticale correctheid en woordenschat toeneemt? En hoe vergroot je de kans dat het doeltaal-als-voertaal-principe een vaste plaats binnen het curriculum krijgt en niet – na een enthousiaste poging aan het begin van het schooljaar – na enkele weken naar de achtergrond verdwijnt?

In deze workshop zal een breed scala aan werkvormen die het doeltaalgebruik stimuleren aan bod komen. Het ervaren van deze werkvormen – voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen  – en het maken van een vertaalslag naar de eigen lespraktijk staan daarbij centraal.

In de ochtend ligt het accent op werkvormen voor spreekvaardigheid. Er worden werkvormen ervaren en voorzien van theoretische achtergrondinformatie. Deelnemers krijgen aanvullend via een reader een breed scala aan werkvormen voor spreekvaardigheid mee naar huis en in de pauze is er de mogelijkheid interessant spreekvaardigheidsmateriaal te bekijken.

Na de pauze staan automatiseringsoefeningen voor woordenschat en grammatica centraal (met het doel de kwaliteit van de doeltaal te verbeteren). Ook worden suggesties voor het implementeren van ‘doeltaal als voertaal’ als vast onderdeel van het curriculum gedaan.

 

Informatie Workshop:

Doelgroep: MVT-docenten

Datum: donderdag 23 mei 2019

Inloop: 10.00u

Begin- en eindtijd workshop: 10.30u – 16.00u

Plaats: Vergaderruimte Sooss Tilburg (2 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)

Willem II Passage SPZ013, gebouw 76-03

Max. aantal deelnemers: 16

Kosten:  € 175,-  inclusief koffie/thee/ lunch en reader 

Informatie over workshopleidster:

Peggy van Hoesel is sinds 19 jaar werkzaam als docente Duits in zowel onderbouw als bovenbouw. Ze studeerde Duits aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg en heeft haar master Duits summa cum laude afgesloten met een onderzoek naar het effect van dramapedagogische werkvormen op grammaticale beheersing tijdens spreekvaardigheid. Naast het verzorgen van lessen Duits aan het Stedelijk Gymnasium Breda verzorgt ze didactische workshops.

 

Reacties van deelnemers:

“Taal wordt eindelijk als communicatiemiddel gebruikt/geleerd!” 

“Ik heb veel ideeën opgedaan die ik kan gebruiken in mijn eigen lessen. Ik was op zoek naar spreekopdrachten waarbij ook andere vaardigheden aan bod komen. Deze workshop was een echte eyeopener!”

“Fijn dat er veel voorbeelden aan bod kwamen die direct in de les toepasbaar zijn.”

“Verzadigd en tevreden naar huis.”

 

Aanmelding en informatie:

peggyvanhoesel@hotmail.com

tel. 0611273336