Workshops schoolvak Nederlands

betoverd door boek

Voor docenten Nederlands in het VO hebben we een breed aanbod workshops ontwikkeld, die al jaren goed ontvangen worden. Nieuw zijn onze XL-workshops, waarbij in een dag een thema grondig uitgediept en van verschillende kanten belicht wordt.  Ook onze workshop Radicaal Normaal? is nieuw: hierin worden de verschillende taalvaardigheden gekoppeld aan een actueel thema: de omgang met radicalisering en terrorisme.

Workshops Nederlands

  • De magie van letters – vmbo (leesbevordering)
  • De magie van letters – havo/vwo (literatuurgeschiedenis)
  • Werken met peer-feedback en peer-assessment (vakdidactiek)
  • Radicaal normaal? (burgerschap in taalonderwijs) (NIEUW!)

Algemene workshops

  • Gamification in je les  (didactiek)
  • Interpretatieve erfgoededucatie  (vakinhoud) (NIEUW!)

XL-workshops (NIEUW!)

  • Bildung in 1 dag  (cultuureducatie en burgerschap)
  • NT2 in 1 dag  (vakinhoud en -didactiek)
  • CLIL in 1 dag  (vakdidactiek)
  • Ontwikkellijn  (voor vakgroepen, leerlijnenontwikkeling)

Meer weten over: