Klachten

Natuurlijk is onze hoop dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan vragen wij u dit met de betrokkene(n) binnen Kom voor Taal bespreekbaar te maken. In het geval dat dat niet het gewenste effect heeft, treedt onze klachtenprocedure in werking.

Klachtenprocedure

Bij alle door Kom voor Taal georganiseerde professionaliseringsactiviteiten (nascholingen, trainingen op locatie, workshops) wordt na afloop van de activiteit een evaluatieformulier verspreid onder de deelnemers. Hierop is het mogelijk eventuele klachten of opmerkingen (indien gewenst anoniem) te vermelden.
Indien uw klacht van dermate aard is dat u deze wijze van doorgeven niet passend acht, kunt u uw klacht doorgeven via klachtenprocedure@komvoortaal.nl. Er wordt dan binnen 10 werkdagen contact met u opgenomen, om samen met u uw klacht te verhelpen. Indien u niet tevreden bent met de afwikkeling is het mogelijk contact op te nemen met onze externe vertrouwenspersoon.

Klachtenprocedure stap voor stap

Stap 1: Meld uw klacht officieel door deze te mailen naar klachtenprocedure@komvoortaal.nl.
Stap 2: Binnen twee werkweken (10 werkdagen) wordt er contact met u opgenomen naar aanleiding van uw klacht.
Stap 3: In overleg met u wordt  er geprobeerd een oplossing voor uw klacht te vinden.
Stap 4: Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon via vertrouwelijk@komvoortaal.nl.
Stap 5: De vertrouwensperson gaat het gesprek met de betrokkenen aan om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.
Stap 6: Wanneer het onmogelijk gebleken is een klacht als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kom voor Taal gevestigd is.