Publicaties

Een selectie van relevante publicaties.

Taalkunde

Zwart, W.S. (2016),Onderzoeksrapport taalkundige validiteit van de DTT.

Taalvariatie

Zwart, W.S. (2017). Nedersaksisch kan het leren van ei en ij scaffolden, Neerlandistiek.nl.
Zwart, W.S. & H.J. Punte (2017) De meerwaarde van streektaal voor het spellingonderwijs. Spelambigue woorden eenvoudiger spellen dankzij het Nedersaksisch, in Levende Talen Magazine 104 (5), 2017.

Letterkunde

P. Boot, P., F. Dietz, E. Stronks & W.S. Zwart, (2016) Young Agents, in Nederlandse Letterkunde 21(1), 2016.
Zwart, W.S. (2012), Veel meer dan Vondel. Congresbundel VSNU Student Research Conference.

Onderwijs

Zwart, W.S. (2009), De valkuil van de academicus. Waarom kennis alleen niet voldoende is, voor het Studium Generale van de Universiteit Utrecht.
Zwart, W.S. (2011), Met selectie aan de poort houd je talent buiten de deur, in Trouw, 14 februari 2011.
Zwart, W.S. (2011), Onderzoek als hefboom – Hoe het hbo maximaal kan profiteren van lectoraten, in HO-Management, nr. 5 (2011).