Nederlands leren met PLOT26

PLOT26, een nieuwe methode voor Nederlands, draait om spannende verhalen.

Kom voor Taal schrijft mee aan verschillende cursussen, vooral op het gebied van Schrijfvaardigheid.

In leerjaar 1: Lezen 2, Schrijven 2, Spelling.
In leerjaar 2: Lezen 3, Lezen 4, Schrijven 3.
In leerjaar 3: Schrijven 5, Argumenteren.
In leerjaar 4: Schrijven 7, Selfie (vmbo), Literatuurgeschiedenis, Taalbeschouwing (havo/vwo)