Werken aan een nieuw curriculum

Kom voor Taal is gevraagd input te leveren voor de Grote Opdracht meertaligheid, in het kader van het kerngebied Nederlands/taal van Curriculum.nu.

Naast algemene input over het belang van meertaligheid en streektalen als vorm van meertaligheid, hebben de daarnaast ook een (voorlopige versie van) een artikel voor MeerTaal ingezonden. Dit artikel is hier te lezen. Het definitieve, geredigeerde artikel verschijnt in het oktobernummer van MeerTaal.