Workshop peer assessment

Op het Levende Talen Congres 2017 en de Conferentie Het Schoolvak Nederlands, 23-24 november 2017 verzorgt Kom voor Taal een workshop over peer assessment in het schrijfonderwijs.

Deze workshop is in opdracht van PLOT26 ontwikkeld, in samenwerking met Gertjan Baan (docent aan het Noordik Lyceum in Almelo). Het voor de conferentie geschreven artikel hierover is hier te lezen.